امکان اجرای تدریجی شریعت: بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی
69 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1387 - شماره 30 »(22 صفحه - از 123 تا 144)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی