عدالت و رفاه اجتماعی/ بررسی تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ایران (دوره ی 1378-1368)
49 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » آذر - اسفند 1382 - شماره 43 و 44 »(22 صفحه - از 130 تا 151)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی