عدالت اقتصادی در اندیشه اسلامی از طرح توزیع درآمد و راه های تحقق عدالت اجتماعی در ایران
50 بازدید
محل نشر: 1375 / سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی