بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی
40 بازدید
محل نشر: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی