مفهوم مالکیت در اسلام ص 217-231
54 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید ، درسهایی از اقتصاد اسلامی سال 1384
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی