انتخاب راهبردی رشد و توزیع از دیدگاه امام خمینی (ره)
52 بازدید
محل نشر: همایش بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی ، تهران سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی