بررسی فقهی رابطه رشد و عدالت
48 بازدید
محل نشر: اولین همایش اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی